Paddbacken

Schemaläggning av utomhusbelysning utan skymningsrelä

Detta är en utökning av systemet för styrning av starkstömsreläer med Raspberry Pi men separerat på ett sätt så att det går att bryta ut och använda helt eller delvis till andra system.

Ett av de vanligaste uppläggen för att schemalägga utomhusbelysningens tändning och släckning är en kombination av tidsstyrning och ljusrelä. Lamporna släcks när det antingen är tillräckligt ljust ute eller under en fast (tidsstyrd) period mitt i natten då man antas sova och inte behöver belysning. Ljusreläet utger dock vad man skulle kunna tycka vara en onödig sensorkomponent som kräver kalibrering och är en potentiell felkälla. Information om vilka tider solen går upp och ner för en viss ort och datum finns tillgänglig online. För enkelhets skull så använder vi statisk data för Stockholm 2014 med antagandet att tiderna kommer att vara ungefär desamma för många år framåt.

Inget jätteprojekt alltså. Några nyckelpunkter:

Källkoden finns i paketet se.paddbacken.relayservice.scheduling och kan laddas ner här.